https://www.baumundpferdgarten.com/se/checkout/cart/

Integritetspolicy

Hos Baum und Pferdgarten (”vi”, ”oss”, ”vår” eller ”våra”) är dataskydd och integritet högprioriterat. I denna integritetspolicy finns det klara riktlinjer för hur vi behandlar personuppgifter. Vi förklarar även hur vi använder personuppgifter du lämnar och/eller förser oss med när du besöker vår webbplats och använder de olika tjänsterna på webbplatsen.

 

 • Företagsinformation
 • Insamling av personuppgifter
  • Du kommer alltid att informeras när personuppgifter som berör dig samlas in. Personuppgifter vi samlar in kan bland annat innefatta ditt namn, din e-postadress och liknande identifieringsinformation samt information om onlineinköp och hur du navigerar på vår webbplats.

   I samband med att du lämnar dessa uppgifter anges det alltid om det är frivilligt eller nödvändigt för att den önskade åtgärden ska kunna genomföras, exempelvis att göra en transaktion i vår webbshop.

   Dina personuppgifter kan samlas in i ett eller flera av följande fall:

   – När du köper varor online på www.baumundpferdgarten.com
   – När du registrerar dig för att prenumerera på Baum und Pferdgartens nyhetsbrev
   – När du deltar i en Baum und Pferdgarten-tävling

   Om du använder din e-postadress i mer än ett av ovanstående fall samlas dina personuppgifter in och registreras bara på ett ställe. Det gör att din information redan finns sparad när du handlar hos oss, och du behöver inte få samma marknadsföringsmaterial från Baum und Pferdgarten mer än en gång.
 • Användning av personuppgifter
  • Personuppgifter samlas in och används i samband med:

   – När beställningar genomförs på www.baumundpferdgarten.com
   – Utskick av nyhetsbrev
   – Deltagande i tävlingar och/eller evenemang
   – Utskick av annat marknadsföringsmaterial, till exempel inbjudningar till evenemang och utdelning av rabattkoder
   – Insamling och utvärdering av kundomdömen
   – Översikt av inköpshistorik
   – Statistik
   – Andra marknadsföringsåtgärder

   Observera att vi endast använder dina personuppgifter för att skicka marknadsföringsmaterial om du tidigare har gett ditt uttryckliga tillstånd för detta, såvida inte lagen tillåter oss att kontakta dig utan ditt tidigare medgivande.

   Baum und Pferdgarten för statistik över vilka områden av webbplatsen våra användare besöker och vilka produkter de föredrar. Dessa data innehåller inga personuppgifter. Kunskap om användarnas beteende på webbplatsen kan fås med hjälp av insamlade data. Denna information används för att förbättra webbplatsen. Vi använder data om hur våra användare navigerar för att bättre förstå hur våra användare använder www.baumundpferdgarten.com och utifrån detta försöker vi förbättra webbplatsen. Vi kan inte se vilken hemsida du kommer från eller till vilken sida du går till då du lämnar vår webbplats. Dessutom samlar vi in information om vilka produkter våra användare, som enhet, föredrar. Denna information används också för att förbättra webbplatsen. Vi varken säljer eller på annat sätt yppar information om hur våra användare navigerar och använder vår webbplats. Vi varken säljer eller yppar information om din inköpshistorik till tredje part.
 • Överföring till andra personuppgiftsansvariga
  • Vi överför inte dina personuppgifter till tredje part utan ditt medgivande. Under speciella omständigheter och om lagen kräver det kan det vara nödvändigt att överföra information till offentliga myndigheter eller polisen. Information kan exempelvis överlämnas till polisen om det finns misstanke om kreditkortsbedrägeri.
 • Överlämnande till personuppgiftsbiträden
  • Information som används för att leverera varor överlämnas till fraktföretaget som används av Baum und Pferdgarten. Dina personuppgifter överlämnas också till Baum und Pferdgartens partners som tillhandahåller tjänster för Baum und Pferdgartens räkning, till exempel i samband med utskick av nyhetsbrev. Dessa partners hanterar endast personuppgifterna för Baum und Pferdgartens räkning och i enlighet med instruktioner från Baum und Pferdgarten.

   Om en omorganisering eller en hel eller delvis försäljning av företaget skulle ske kommer allt överlämnande av information i samband med detta att ske i enlighet med befintliga bestämmelser för hantering av personuppgifter.
 • Radering av personuppgifter
  • När vi inte längre behöver hantera dina personuppgifter utifrån ett eller flera av de syftet vi anger ovan i avsnittet ”Användning av personuppgifter” kommer vi att radera dem. Uppgifterna kan dock komma att behandlas och lagras anonymt under en längre period.
 • Cookies
  • Vi använder cookies på vår webbplats. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies i vår Cookiepolicy som du hittar här: Cookiepolicy
 • Säkerhet
  • Vi har implementerat skyddsåtgärder för att säkerställa att våra interna procedurer uppfyller de höga kraven i vår säkerhetspolicy. Vi strävar därför efter att skydda dina personuppgifter i både kvalitets- och integritetshänseende.
 • Dina rättigheter
  • Du har rätt att när som helst få reda på vilka personuppgifter om dig vi hanterar, dock med vissa lagstadgade undantag. Du har även rätt att avböja insamling och fortsatt hantering av dina personuppgifter. Dessutom har du rätt att få dina personuppgifter korrigerade, raderade eller blockerade. Förutom detta har du också rätt att få reda på vilken information om dig som du har försett oss med och rätt att få denna information överförd till en annan datauppgiftsansvarig (datauppgiftsportabilitet).
 • Återkallande av samtycke
  • Du kan när som helst återkalla det samtycke du har gett, och vi kommer då att ta bort dina personuppgifter, såvida vi inte fortsätter hantera dem utifrån andra syften. Om du vill återkalla ditt samtycke kan du kontakta oss genom att mejla till customercare@baumundpferdgarten.com eller ringa oss på +45 35 35 21 15.
 • Länkar till andra webbplatser m.m.
  • Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser eller till integrerade webbplatser. Vi är inte ansvariga för innehållet på andra företags webbplatser eller för de metoder dessa företag använder för insamling av personuppgifter. När du besöker andra webbplatser ska du läsa deras policyer om hur de skyddar personuppgifter och andra relevanta policyer.
 • Ändring av personuppgifter o.s.v.
  • Om du vill att vi ska uppdatera, ändra eller ta bort personuppgifter om dig i våra register, vill få åtkomst till de personuppgifter vi har om dig eller har några frågor om ovanstående riktlinjer – kontakta oss genom att mejla till customercare@baumundpferdgarten.com eller ringa oss på +45 35 35 21 15. Du kan också skriva till oss på följande adress:

   Baum und Pferdgarten A/S
   Amaliegade 15, 1st
   1256 Köpenhamn
   Danmark
 • Klagomål
  • Om du vill överklaga hur vi hanterar dina personuppgifter kan du kontakta oss via e-post, telefon eller vanlig post utifrån uppgifterna i avsnittet ovan. Du kan också kontakta dataskyddsmyndigheten Datatilsynet på Borgergade 28, 5., 1300 Köpenhamn K.